Juraj Švec zasvätil svoj život výskumu rakoviny

16. januára 2018, 7:00
Ilustračné foto.Foto: TASR/AP
 
Bratislava 16. januára (TASR) - Popredný onkológ, vedecký pracovník, odborný publicista a exposlanec Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Juraj Švec zastával v rokoch 1991-1997 post rektora Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. V utorok 16. januára uplynie 80 rokov od jeho narodenia.

Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa zaoberal problematikou klinickej a experimentálnej onkológie, predovšetkým problému karcinómov prsnej žľazy. Prioritné výsledky a mimoriadny vedecký ohlas v zahraničí dosiahol v oblasti výskumu nádorotvorného procesu a úlohy hormónov, chemických látok a genetického vybavenia buniek v tomto procese.

Juraj Švec sa narodil 16. januára 1938 v Bratislave v rodine vysokoškolského učiteľa. V roku 1955 absolvoval bratislavské gymnázium a v roku 1961 dokončil štúdium medicíny na Lekárskej fakulte (LF) UK v Bratislave. Titul MUDr. získal v roku 1966.

Po štúdiách pôsobil ako sekundárny lekár Liečebne TBC vo Vyšných Hágoch (1961-1962). Neskôr do roku 1970 bol asistentom Katedry rádiológie Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Bratislave. Na tomto pracovisku napísal svoje prvé klinické práce zamerané na rádioizotopovú diagnostiku urologických komplikácií v gynekologickej onkológii. Jeho odborný rast výraznou mierou ovplyvnili študijné pobyty na onkologických pracoviskách v zahraničí.

V rokoch 1970-1980 pracoval ako asistent Katedry onkológie, rádiológie a nukleárnej medicíny LF UK v Bratislave, na ktorej sa habilitoval na docenta pre odbor onkológie. Po úspešnej obhajobe doktorskej dizertačnej práce získal v novembri 1983 vedecký titul doktora lekárskych vied. Od septembra 1986 pôsobil na pozícii vedúceho Katedry onkológie, rádiológie a nukleárnej medicíny LF UK. Pozíciu zastával do roku 1990, keď bol vymenovaný za prednostu Onkologického ústavu LF UK. V apríli 1987 ho prezident republiky vymenoval za profesora onkológie. Prednostom Onkologickej kliniky LF UK bol v rokoch 1998-2004.

Okrem vedecko-pedagogickej práce zastával Juraj Švec aj viaceré akademické funkcie. V rokoch 1991 až 1997 pôsobil ako rektor Univerzity Komenského v Bratislave. Počas jeho funkčného obdobia sa podarilo UK opäť zapojiť do siete najvýznamnejších európskych vysokoškolských inštitúcií. Bol členom viacerých medzinárodných asociácií v odbore onkológia.

Do roku 1997 nebol členom žiadnej politickej strany. Do aktívneho politického života vstúpil v roku 1994 ako nezávislý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) za Demokratickú úniu Slovenska. Jej členom sa stal v marci 1997, po vzniku Slovenskej demokratickej koalície (SDK) sa stal členom SDK a do konca augusta 2000 bol členom liberálnej platformy v poslaneckom klube SDK v NR SR. V Demokratickej únii Slovenska zastával od mája 1999 do 6. mája 2000 post podpredsedu pre oblasť zahraničných vzťahov. Po mimoriadnom zvolenskom sneme Demokratickej únii Slovenska (6.5.2000) sa pridal k Jánovi Budajovi a ďalším delegátom, ktorí snem opustili. Stal sa členom prípravného výboru novovznikajúcej liberálnej strany na Slovensku s názvom Liberálnodemokratická únia (LDÚ). Poslancom slovenského parlamentu bol do roku 2002. V prezidentských voľbách v roku 1999 sa Juraj Švec ako občiansky kandidát neúspešne uchádzal o post hlavy štátu.

Profesor Švec bol nositeľom viacerých vyznamenaní - Zlatej medaily pápeža Jána Pavla II. za rozvoj teologických štúdií v SR, Zlatej medaily Rady Európy, ako aj zlatých medailí viacerých európskych univerzít.

Juraj Švec zomrel 17. februára 2017 v Bratislave vo veku 79 rokov.

TASR · 16. januára 2018, 7:00
Zdieľať


Naspäť na najnovšie správy

Teraz tiež

Rubriky denníka 24hod.sk